Inova Interiors

REDUCERI    |    NOUTATI    |    SHOP THE LOOK   

TERMENI SI CONDITII

1 Prevederi preliminare 
1.1 Magazin online Inova Interiors
1.2 Cumpărător 
1.3 Termeni și Condiții Generale 
1.4 Definiții 
2 Oferta de Bunuri, Comanda, încheierea Contractului de vânzare-cumpărare, metode de livrare, metode de plată 
2.1 Oferta de Bunuri 
2.2 Comanda 
2.3 Încheierea Contractului de vânzare-cumpărare 
2.4 Metode de livrare 
2.5 Plată 
2.6 Drepturi și obligații în baza Contractului de vânzare-cumpărare 
2.7 Cupoane de reducere și vouchere 
3 Livrarea Bunurilor 
3.1 Termen de livrare 
3.2 Expedierea, livrarea și recepția bunurilor 
4 Retragerea din Contractul de vânzare-cumpărare 
4.1 Retragerea Cumpărătorului din Contractul de vânzare-cumpărare 
4.2 Retragerea Vânzătorului din Contractul de vânzare-cumpărare 
5 Garanția contra viciilor. Garanția pentru buna funcționare 
6 Prevederi finale 

1 Prevederi preliminare
1.1 Magazin online Inova Interiors

1.1.1. Web-site-ul www.inovainteriors.ro este gestionat de Millenio Solution SRL, în calitate de vânzător, cu sediul social în: Str Bujorului 19 bis, Constanta, România, înregistrat la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanta, număr de identificare J13/396/2018, cod unic de înregistrare (CUI) 38862887.
1.1.2. Prezentul document stabilește termenii şi condiţiile de utilizare a website-ului și condițiile de achiziţionare a produselor comercializate prin intermediul acestui Website (denumiți în continuare “Termeni și Condiții“). Acești Termeni și Condiții cuprind drepturile și obligațiile părților care decurg din sau sunt în legătură cu contractul de vânzare-cumpărare (denumit în continuare “Contractul de vânzare-cumpărare“) încheiat între Vânzător și un cumpărător individual prin intermediul web-site-ului Vânzătorului.

1.2 Cumpărător

1.2.1. Cumpărătorul Consumator– orice persoană fizică care, prin înregistrarea unei comenzi online pe acest site web, acționează în alte scopuri decât cele specifice activității sale comerciale sau profesionale, având, potrivit legii, calitatea de consumator (denumit în continuare “Cumpărătorul“.)
1.2.2. Relațiile juridice dintre Vânzător și Cumpărător care nu sunt în mod expres stipulate în acești Termeni și Condiții sunt guvernate de prevederile în vigoare ale art.1650 și următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor și legislația aferentă, cu modificările și completările ulterioare.
1.2.3. Cumpărătorul profesionist – orice persoană fizică sau juridică, precum și orice altă entitatea care, prin înregistrarea unei comenzi online pe acest site web, acționează în scopurile specifice activității sale comerciale sau profesionale, neavând potrivit legii calitatea de consumator (denumit în continuare „Cumpărător profesionist“).

1.3 Termeni și Condiții Generale

1.3.1. Prezenții Termeni și Condiții sunt parte integrantă din Contractul de vânzare-cumpărare încheiat între Cumpărător și Vânzător și cuprinde drepturile și obligațiile mutuale ale părților (așa cum este definit mai jos).
1.3.2. Prin încheierea Contractului de vânzare-cumpărare, Cumpărătorul convine și este de acord cu prezenții Termeni și Condiții, în integralitatea acestora.
1.3.3. Cu excepția prevederilor contrare cuprinse în Contractul de vânzare-cumpărare sau în anexele acestuia, sau a anumitor prevederi cuprinse în acești Termeni și Condiții invalidate în mod expres sau modificate de Contractul de vânzare-cumpărare, sau cu excepția oricărui alt acord contrar dintre Vânzător și Cumpărător, prezenții Termeni și Condiții se vor aplica oricăror relații contractuale dintre părțile contractante.
1.3.4. Prezenții Termeni și Condiții nu sunt aplicabile tranzacțiilor în care Cumpărătorul Profesionist intenționează să achiziționeze bunuri de la Vânzător. Acest tip de tranzacții sunt guvernate de reglementările legale generale privind contractele de vânzare-cumpărare.
1.3.5. Prin accesarea și utilizarea web-site-ului www.inovainteriors.ro , Cumpărătorul confirmă că este major sau că a primit permisiunea părinților și că are capacitatea juridică de a încheia un contract și de a plasa ulterior o comandă pe Website.

1.4 Definiții

1.4.1 Contract de vânzare-cumpărare reprezintă o înțelegere încheiată electronic între Vânzător, în calitate de Vânzător, și Cumpărător, prin intermediul Magazinului Online al Vânzătorului (așa cum este definit mai jos).
1.4.2 Acești Termeni și Condiții sunt parte integrantă a Contractului de vânzare-cumpărare.
1.4.3 Magazin Online – sistem online operat prin intermediul internetului, care permite Vânzătorului și Cumpărătorului să încheie Contractul de vânzare-cumpărare prin intermediul comunicării la distanță. Magazinul Online este operat pe un website aflat la adresa https://www.inovainteriors.ro
1.4.4 Bunuri – bunuri mobile, sau după caz, vândute prin intermediul Magazinului Online.
1.4.5 Comandă –solicitarea transmisă de către Cumpărător, prin parcurgerea etapelor tehnice necesare, în vederea achiziționării de Produse și/sau Servicii comercializate online, în condițiile prevăzute de Termeni și Condiții.
1.4.6 Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, în format electronic, TV,  sau prin intermediul Website-ului a unui număr finit de produse având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Millenio Solution S.R.L..

2 Oferta de Bunuri, Comanda, încheierea Contractului de vânzare-cumpărare, metode de livrare, metode de plată
2.1 Oferta de Bunuri

2.1.1. Oferta de Bunuri înseamnă o ofertă de bunuri selecționate (mobilier, corpuri de iluminat, decoratiuni), oferite prin intermediului unui catalog disponibil în Magazinul Online. Oferta de Bunuri nu este o ofertă prin care se încheie un contract, așa cum este definită la art. 1188 alin. 1din Codului Civil. Oferta de Bunuri este doar cu titlu informativ iar Vânzătorul nu are obligația de a încheia un Contract de vânzare-cumpărare cu privire la bunurile respective.
2.1.2. Vânzătorul ia toate măsurile pentru ca informaţiile publicate pe Website, inclusiv descrierea Produselor şi a Serviciilor, precum și preţurile listate, să fie, în orice moment, corecte şi complete. Cu toate acestea, se pot face și greşeli. În asemenea situații, Inova Interiors va încerca să înlăture toate erorile survenite în cel mai scurt timp posibil. În cazul în care Inova Interiors constată că eroarea respectivă a afectat/influențat Comanda dumneavoastră sau Contractul valabil încheiat, va încerca să vă informeze în cel mai scurt timp posibil, oferindu-vă atât posibilitatea reconfirmării Comenzii/a Contractului, cât și posibilitatea anulării acesteia/acestuia.
2.1.3. Vă rugăm să aveți în vedere că achiziţionarea produselor pe Website oferă o experienţă diferită de cea din magazine. În special, trebuie să ştiți că:

 • culorile Bunurilor, astfel cum sunt prezentate pe Website, pot fi diferite în realitate, pentru că depind de mai mulţi factori, inclusiv, dar fără a se limita la, setările monitorului dumneavoastră;

 • dimensiunile şi forma Bunurilor pot fi diferite în realitate faţă de modul în care apar pe Website, de aceea, vă rugăm să aveți în vedere că este responsabilitatea dumneavoastră să verificați ca dimensiunea reală a fiecărui Produs să corespundă scopului pentru care ați achiziționat respectivul Bun;

 • fotografiile şi imaginile de pe Website au doar rol ilustrativ/orientativ. Pentru o descriere exactă a Bunului şi a detaliilor incluse, trebuie să citiți cu atenție descrierea corespunzătoare a Bunului.

2.1.4. Bunurile vor fi livrate numai în măsura în care sunt disponibile, existând astfel riscul ca Inova Interiors să nu poată livra Comanda. De asemenea, Inova Interiors își rezervă dreptul de a retrage orice Bun de la vânzare, în orice moment. În asemenea situații, singura responsabilitate a Inova Interiors față de dumneavoastră este rambursarea integrală a sumelor plătite pentru respectivele Bunuri pe care nu le mai poate furniza/le-a retras de la comercializare;
2.1.5. Inova Interiors depune toate eforturile pentru a livra Bunurile în cel mult 30 de zile lucrătoare după confirmarea comenzii. Menționăm că toate informațiile cu privire la livrare oferite de Inova Interiors (pe website, la telefon sau prin email) sunt doar cu titlu estimativ şi, de aceea, pot varia de la caz la caz. Vă rugăm să consultați Secțiunea 3 – Livrarea Bunurilor pentru mai multe informaţii despre livrare;
2.1.6. Inova Interiors își rezervă dreptul de a ajusta în mod liber și cu respectarea prevederilor legale, preţurile şi ofertele speciale practicate.
2.1.7. Vânzătorul își rezervă dreptul de efectua orice modificări ale conținutului Magazinului Online inclusiv prețurile. Ofertele (inclusiv reducerile, vânzările promoționale și pliantele promoționale) sunt aplicabile în limita stocului disponibil sau pentru o anumită perioadă de timp. Prețurile sunt aplicabile în momentul plasării Comenzii.
2.1.8. Toate prețurile Bunurilor și serviciilor (ex. livrarea) sunt stipulate cu TVA inclus, cu excepția mențiunilor exprese că prețurile nu includ TVA.
2.1.9. Erori privind prețurile afișate. Inova Interiors va depune toate eforturile pentru ca preţurile de pe website să fie corecte. Cu toate acestea, este posibil să apară și erori. În cazul în care Inova Interiors descoperă o eroare legată de preţul unui Produs și/sau Serviciu comandat deja de către Cumpărător acesta va fi informat cât mai curând posibil despre eroarea produsă. În aceste situații, Cumpărătorul va avea opţiunea fie de a reconfirma Comanda la preţul corect, fie de a anula Comanda. În cazul în care Cumpărătorul nu poate fi contactat, într-un termen rezonabil, folosind detaliile de contact pe care le-a furnizat în timpul procesului de comandă, Inova Interiors va considera Comanda anulată şi Cumpărătorul va fi notificat despre aceasta prin email.

2.2 Comanda

2.2.1. Cumpărătorul poate plasa o Comandă utilizând formularul disponibil în Magazinul Online.
2.2.2. Pentru a plasa o Comandă, Cumpărătorul este de acord în primul rând cu Bunurile pe care intenționează să le cumpere, metoda de expediție (conform Termenilor și Condițiilor) și metoda de plată (conform Conform Termenilor și Condițiilor). În continuare, Cumpărătorul isi da acordul pentru comanda și, prin acest lucru, emite o cerere irevocabilă de a încheia un Contract de vânzare-cumpărare cu Vânzătorul.
2.2.3. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Website, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își desfășoară operațiunile comerciale.
2.2.4. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii, are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Confirmare se face telefonic.
2.2.5. Inova Interiors își rezervă dreptul de a anula Comenzile care privesc Bunuri și/sau Servicii afișate pe Website ca urmare a unor erori tehnice sau care, din cauza unor erori tehnice, prezintă prețuri evident eronate/derizorii, cu consecința restituirii întregii sume plătite de Cumpărător în considerarea comenzilor anulate, dacă este cazul.
2.2.6. Odată înregistrată, Comanda nu mai poate fi modificată de către Cumpărător. În cazul în care doriți să modificați/anulați ne puteți contacta pe mail (contact@inovainteriors.ro) sau la numarul de telefon afisat pe site (+4031-631.7461).

2.3 Încheierea Contractului de vânzare-cumpărare

2.3.1. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comanda. Dacă modifică cantitatea Bunuri și Serviciilor din Comană, Vânzătorul va anunța Cumpărătorul pe adresa de e-mail comunicată sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului în momentul efectuării Comenzii. Dacă Cumpărătorul nu este de acord cu noua Comandă, acesta o poate modifica/anula, iar Vânzătorul va returna suma plătită de Cumpărător în maxim 14 de zile calendaristice de la confirmarea modificării/anulării comenzii. Pentru plata cu cardul, dacă valoarea comenzii modificate este mai mare ca valoarea comenzii inițiale, Cumpărătorul va trebui să inițieze o nouă plată pentru diferența dintre plata inițială și valoarea finală a tranzacției.
2.3.2. Vânzătorul se obligă să accepte Comanda Cumpărătorului, cu excepția situației în care comanda respectivă contravine acestor Termeni și Condiții sau a situației în care Vânzătorul are un motiv specific să considere că Cumpărătorul va încălca Contractul de vânzare-cumpărare.
2.3.3. Contractul de vânzare-cumpărare dintre Vânzător și Cumpărător se considera încheiat în momentul expedierii Comenzii (denumită în continuare “Acceptarea“).
2.3.4. Orice cheltuieli suportate de Cumpărător în legătură cu încheierea Contractului de vânzare-cumpărare prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (ex.: conexiune internet sau apeluri telefonice) vor fi suportate de Cumpărător.
2.3.5. Vă rugăm să aveți în vedere că puteți face o Comandă valabilă pe website numai dacă ați împlinit vârsta de 18 ani și doriți ca Bunurile și/sau Serviciile să fie livrate/prestate pe teritoriul României. Este nevoie în mod necesar de o adresă de email valabilă/activă şi un număr de telefon valabil la care să puteți fi contactat cu uşurinţă.

2.4 Metode de livrare

2.4.1. Livrarea tuturor comenzilor se face prin curier.
2.4.2. Inova Interiors livreaza doar pe teritoriul României.

2.5 Plată

2.5.1. Prețurile afișate pe website sunt exprimate în LEI și includ toate taxele aplicabile.
2.5.2. TVA se aplică la valoarea legală de la data comenzii și este inclus în prețurile Bunurilor și/sau serviciilor.
2.5.3. Prețurile produselor afișate pe website exclud costurile de livrare și costurile altor servicii opționale.
2.5.4. Vânzătorul oferă următoarele metode de plată: numerar la livrare și plata prin card.
2.5.5. C.O.D. înseamnă faptul că o Comandă se achită în momentul predării ei către Cumpărător de către un transportator autorizat.
2.5.6. Plata prin card înseamnă că în momentul finalizării Comenzii, Cumpărătorul va fi redirecționat către un server de plată al unui terț, unde va completa informațiile referitoare la plată. Informațiile vor fi verificate, Comanda confirmată și prețul de achiziție se va retrage din contul bancar al Cumpărătorului.

2.5.7. Pentru categoria de produse customizabile, pretul produselor poate suferi modificari. Acestea se vor transmite ulterior impreuna cu termenele de livrare.

2.6 Drepturi și obligații în baza Contractului de vânzare-cumpărare

2.6.1. Vânzătorul are obligația de a livra Cumpărătorului Bunurile comandate la prețul de achiziție convenit și Cumpărătorul are obligația de a achita prețul tranzacției și de a primi Bunurile.
2.6.2. În cazul în care Cumpărătorul încalcă Contractul de vânzare-cumpărare sau Termenii și Condițiile, Vânzătorul își rezervă dreptul de a se retrage din Contractul de vânzare-cumpărare. Cumpărătorul este, în acest caz, obligat să returneze Vânzătorului orice costuri suportate în legătură cu Comanda, inclusiv, dar fără a se limita la, costurile de livrare, în cazul în care Cumpărătorul nu primește Bunurile.
2.6.3. Cumpărătorul este obligat să furnizeze în Comandă informații adevărate și corecte. Vânzătorul va considera toate datele puse la dispoziție de Cumpărător, care sunt necesare încheierii Contractului de vânzare-cumpărare, ca fiind adevărate și corecte.
2.6.4. Vânzătorul nu are nici o obligație față de Cumpărător în legătură cu orice Cod de Conduită în sensul Art. 8 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic.
2.6.5. Pentru soluționarea amiabilă a reclamațiilor consumatorilor, Cumpărătorul va contacta: contact@inovainteriors.ro. Vânzătorul va informa Cumpărătorul cu privire la rezultatul procedurii reclamației, prin mijloace electronice, la adresa de e-mail comunicată de către Cumpărător.
2.6.6. Vânzătorul deține un Certificat de Înregistrare la Registrul Comerțului Constanta și obiectul de activitate al acestuia include vânzarea bunurilor. Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal este organismul de supervizare a protecției datelor personale. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor este, potrivit legii, organismul de supervizare în ceea ce privește, printre altele, respectarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare.
2.6.7. Prin prezentul document, Cumpărătorul își asumă riscul privind modificarea circumstanțelor în accepțiunea Art. 1271, alin. 3 lit. C din Codul Civil.

2.7 Cupoane de reducere și vouchere

2.7.1 Vânzătorul oferă diverse tipuri de reduceri; reducerile sunt de asemenea acordate și sub formă de cupoane de reducere sau vouchere care includ, cel mai frecvent, coduri de reducere.
2.7.2 Codurile de reducere si voucherele nu pot fi utilizate în mod repetat cu excepția situațiilor în care cuponul sau voucherul respectiv stipulează în mod expres contrariul.
2.7.3 Cupoanele de reduceri și voucherele nu pot fi combinate sau utilizate împreună, decât în situația în care cuponul sau voucherul respectiv stipulează în mod expres contrariul.
2.7.4 În cazul în care reducerea sau cuponul de reducere este utilizat altfel decât în conformitate cu regulile ofertei de reducere, ale cuponului sau voucherului, Vânzătorul are dreptul de a refuza reducerea, cuponul de reducere sau voucherul respectiv. Cumpărătorul va fi informat în consecință și i se va oferi posibilitatea de a plasa Comanda fără reducerea solicitată. În cazul unor neînțelegeri/neclarități privind interpretarea regulilor aplicabile reducerilor sau cupoanelor de reduceri, mențiunile prezenților Termeni și Condiții vor prevala.
2.7.5 Dacă plasați o Comandă pentru mai multe produse dintre care unul nu este disponibil, Inova Interiors vă va informa corespunzător. Restul Comenzii va fi procesat și expediat conform solicitarii clientului.

3 Livrarea Bunurilor
3.1 Termen de livrare

3.1.1. Timpul de livrare curge din momentul în care Bunurile comandate sunt expediate din depozitele Vânzătorului și nu poate fi mai mare de 30 de zile lucrătoare de la data Acceptării Comenzii cu exceptia situatiilor in care produsele sunt realizate pe comanda, caz in care termenul de livrare se anunta punctual ramanand optiunea clientului daca mentine sau nu comanda si accepta termenul de livrare.
3.1.2. Vânzătorul se obligă să expedieze Bunurile în cel mai scurt termen posibil.

3.1.3. Timpul de livrare poate suferi modificari pentru produsele ce nu se afla in depozitele Vanzatorului. Acestea vor fi comandate direct de la furnizorii contractati de catre Vanzator iar timpul de livrare se poate modifica. Se anunta punctual ramanand optiunea clientului daca mentine sau nu comanda si accepta termenul de livrare.

3.2 Expedierea, livrarea și recepția bunurilor

3.2.1. Cumpărătorul obține dreptul de proprietate asupra Bunurilor cumpărate la primirea Bunurilor respective. În momentul respectiv, riscul privind pierderea sau deteriorare, este, de asemenea, transferat Cumpărătorului.
3.2.2. În cazul în care ați ales plata ramburs, proprietatea Produselor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului, la adresa indicată în Comandă (prin livrare se înțelege semnarea de primire a documentului de transport furnizat de transportator).
3.2.3. La livrarea coletului, documentul care confirmă executarea corespunzătoare a livrării trebuie să fie semnat de către Cumpărător. Prin aceasta nu va fi afectat în nici un fel dreptul legal al Cumpărătorului de a notifica ulterior Inova Interiors în cazul în care constată un defect sau orice altă lipsă de conformitate a Bunurilor. Refuzul de semnare a documentului de livrare reprezintă refuzul de acceptare a Bunurilor.
3.2.4. Înainte de recepționarea Bunurilor de la transportator, Cumpărătorul are obligația de a verifica dacă ambalajul este intact și de a notifica imediat transportatorul în legătură cu orice defecte. Orice mentiuni cu privire la eventualele probleme privind integritatea/continutul coletului se face in momentul livrarii pe AWB sau se intocmeste un proces verbal de constatare, in prezenta agentului curier. Orice reclamatie ulterioara, cu privire la acest aspect, se considera nula.
3.2.5. În cazul în care ambalajul nu este intact, Vânzătorul recomandă Cumpărătorului să refuze recepția Bunurilor de la transportator și să transmită un email de informare a Vânzătoului la adresa de email contact@inovainteriors.ro. Prin semnarea de primire, Cumpărătorul confirmă că ambalajul Bunurilor este intact.
3.2.6. Orice reclamații privind defectele mecanice ale Bunurilor, livrarea de alte bunuri decât cele comandate etc., care nu au fost semnalate la recepția bunurilor de la transportator, vor fi semnalate de Cumpărător imediat după identificarea lor, dar nu mai târziu de 3 zile de la recepția Bunurilor. Vânzătorul va fi ținut răspunzător pentru pagubele cauzate Bunurilor în timpul transportului, doar în situația în care Cumpărătorul reclamă astfel de pagube imediat, în conformitate cu prevederile prezenților Termeni și Condiții.
3.2.7. În cazul în care, din motive imputabile Cumpărătorului (cum ar fi, dar fără a se limita la: refuzul de primire a coletului, absența de la adresa de livrare comunicată, refuzul achitării contravalorii coletului), Bunurile trebuie livrate în mod repetat sau printr-o metodă de livrare diferită de cea solicitată inițial prin Comandă, Cumpărătorul are obligația de a suporta toate costurile ocazionate de livrările repetate.
3.2.8. Vânzătorul poate înainta orice comunicare adresată Cumpărătorului prin mijloace electronice, la adresa de e-mail a Cumpărătorului, pusă la dispoziție prin contul de client creat sau prin Comandă.

3.2.9. Expedierea bunurilor se realizează door to door prin intermediul firmele de curierat cu care Vânzătorul are contract. Exceptie fac bunurile voluminoase, aici Cumpărătorul are obligația de a asigura manipularea bunurilor.

4 Retragerea din Contractul de vânzare-cumpărare
4.1 Retragerea Cumpărătorului din Contractul de vânzare-cumpărare

4.1.4. În cazul în care Contractul de vânzare-cumpărarea fost încheiat prin mijloace de comunicare la distanță (prin intermediul Magazinului Online), Cumpărătorul are dreptul, în conformitate cu art. 9 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.34/2014, de a se retrage din Contractul de vânzare-cumpărare fără a invoca un motiv și fără aplicarea de penalizări, în termen de 14 zile calendaristice de la recepția Bunurilor, adică să returnați produsul fără a vă justifica decizia. Cumpărătorul va informa Vânzătorul cu privire la retragere prin transmiterea unei notificari la adresa contact@inovainteriors.ro, indicând:

 • numărul Comenzii;

 • data achiziției;

 • contul IBAN pentru returnarea plății;

 • numele titularului cont bancar.

4.1.5. Pentru a adera la termenul limită de 14 zile calendaristice, este suficientă transmiterea notificării de retragere către Vânzător în acest termen. În cazul în care Cumpărătorul se retrage din Contractul de vânzare-cumpărare, Contractul de vânzare-cumpărare este anulat.
4.1.6. Prin prezenții Termeni și Conditii, Vânzătorul extinde dreptul Cumpărătorului de a se retrage din Contractul de vânzare-cumpărare încheiat prin mijloace de comunicare la distanță (prin intermediul Magazinului Online) fără invocarea unui motiv și fără aplicarea de penalizări, de la 14 zile calendaristice la 30 de zile calendaristice de la recepția Bunurilor, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • bunurile sunt in ambalajul original si complete;

 • au sigiile de protecție intactem nu sunt deteriorate nu prezinta semne de uzura și

 • este neîndoielnic faptul că Bunurile care sunt destinate unei utilizări unice, nu au fost utilizate.

Cumparatorul va suporta costul direct al returnarii produselor, acesta este responsabil doar pentru diminuarea valorii produselor care rezulta din manipulari, altele decat cele necesare pentru determinarea naturii, calitatilor si functionarii produselor.
4.1.7. Nu acceptăm returul următoarelor produse: obiecte de decor (lumânări, hărți răzuibile, becuri).
4.1.8. În cazul în care Cumpărătorul se retrage din Contractul de vânzare-cumpărare, fie în termenul legal de 14 zile sau în termenul extins de 30 de zile calendaristice și Bunurile returnate nu sunt complete, au sigiliile de protecție rupte sau sunt în mod evident utilizate sau deteriorate, Vânzătorul poate solicita despăgubiri și stabili și reține valoarea despăgubirilor din prețul de achiziție pretins a fi rambursat Cumpărătorului. În acest caz, Vânzătorul va returna Cumpărătorului doar diferența dintre despăgubiri și prețul de achiziție.
4.1.9. Cumpărătorul ia la cunoștință prin prezenții Termeni și Condiții, în conformitate cu art. 16 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.34/2014, că nu se poate retrage din Contractul de vânzare-cumpărare în cazul în care:

 • Bunurile livrate au fost confecționate după specificațiile Cumpărătorului sau sunt personalizate;

 • sunt destinate consumului imediat;

 • umpărătorul a îndepărtat sigiliul de protecție;

4.1.10. În cazul în care Cumpărătorul își exercită dreptul de retragere, Cumpărătorul va transmite imediat Vânzătorului, fie în termenul legal de retragere de 14 zile calendaristice fie în interiorul termenului extins de retragere de 30 de zile calendaristice, Bunurile care vor include toate componentele și accesoriile.
4.1.11. În cazul retragerii Cumpărătorului din Contractul de vânzare-cumpărare, Vânzătorul este obligat, fără întârzieri inutile și în termen de maximum 14 zile lucrătoare de la data la care este informat de decizia de retragere, să returneze Cumpărătorului pretul tranzacției achitat pentru Bunuri, urmând același canal prin care a fost achitat prețul tranzacției.
4.1.12. În situația în care în prețul tranzacției sunt incluse servicii care au fost utilizate de către Cumpărător (ex: card cadou, voucher cadou), prețul tranzacției va fi ajustat corespunzător, fiind reținută de către Vânzător valoarea serviciilor utilizate.
4.1.13. În cazul în care Cumpărătorul se retrage din Contractul de vânzare-cumpărare, Vânzătorul va amâna rambursarea prețului tranzactiei până la data recepționării Bunurilor ce au făcut obiectul achiziției sau la momentul primirii unei dovezi din partea Cumpărătorului conform căreia acesta a expediat Bunurile către Vânzător.
4.1.14. Pentru a se retrage din Contractul de vânzare-cumpărare, Cumpărătorul va transmite informarea pe adresa de e-mail contact@inovainteriors.ro.
4.1.15. În cazul în care Cumpărătorul plăteşte o Comandă cu un voucher, discountul (egal cu valoarea voucherului) se împarte între produsele din comandă, direct proporţional cu valoarea fiecăruia. In cazul returului unei astfel de comenzi, se va putea reutiliza soldul rezultat ca urmare a stornarii, nu se va rambursa soldul.

4.2 Retragerea Vânzătorului din Contractul de vânzare-cumpărare

4.2.1. În ciuda faptului că Vânzătorul este foarte atent în ceea ce privește piața Bunurilor oferite, se poate întâmpla, în mod excepțional, ca Vânzătorul să nu poată livra Bunurile comandate în condițiile convenite prin Contractul de vânzare-cumpărare. În aceste situații, Vânzătorul își rezervă dreptul de a se retrage din Contractul de vânzare-cumpărare.
4.2.2. Atât Vânzătorul cât și Cumpărătorul au dreptul de a se retrage din Contractul de vânzare-cumpărare în cazul unor modificări semnificative ale prețurilor cu ridicata ale Bunurilor comandate, în cazul unor modificări semnificative ale prețurilor de expediție sau în cazul în care Vânzătorul devine conștient de faptul că Bunurile au fost, din greșeală, ofertate la un preț greșit, iar Cumpărătorul nu acceptă modificările corespunzătoare aduse Contractului de vânzare-cumpărare, adică o majorare a prețurilor bunurilor sau a majorare a prețurilor de livrare.
4.2.3. Vânzătorul are dreptul de a se retrage din Contractul de vânzare-cumpărare în orice moment înainte de livrarea Bunurilor către Cumpărător.
4.2.4. Vânzătorul este obligat să comunice imediat Cumpărătorului retragerea sa din Contractul de vânzare-cumpărare la adresa de e-mail pusă la dispoziție de Cumpărător prin Comandă. Vânzătorul este, în continuare, obligat să returneze Cumpărătorului prețul tranzacției achitat pentru Bunuri.
4.2.5. Prin prezenții Termeni și Condiții, Cumpărătorul a luat la cunoștință și este de acord că Vânzătorul are dreptul să se retragă din Contractul de vânzare-cumpărare încheiat cu un Cumpărător care, pe parcursul altor relații contractuale cu Vânzătorul, și-a încălcat deja material obligațiile care îi reveneau (refuzul repetat de preluare a Comenzii). Încălcarea materială a oricăror acorduri anterioare cu Vânzătorul este considerată o încălcare semnificativă în sensul Art. 1551 alin. 1 din Codul Civil și Vânzătorul are dreptul de a se retrage din Contractul de vânzare-cumpărare ca urmare a unei astfel de încălcări.

5 Garanția contra viciilor. Garanția pentru buna funcționare

5.1. Drepturile și obligațiile părților contractante în legătură cu garanția contra viciilor bunului vândut și garanția pentru buna funcționare (denumite în continuare “Garanțiile”) sunt guvernate de legislația aplicabilă în vigoare.
5.2. Cumpărătorul își poate exercita dreptul care decurge din livrarea de bunuri de consum defectuoase în termenul limită de 24 de luni de la livrarea Bunurilor. În cazul în care Bunurile, ambalajele acestora sau manualul inclus stipulează o durata medie de utilizare a Bunurilor, termenul va fi redus la această durată.
5.3. Vânzătorul garantează Cumpărătorului că, la livrare, Bunurile nu au defecte. Vânzătorul, în special, garantează că, la livrare, Bunurile:

au proprietățile asupra căror părțile au convenit, și, în cazul în care nu există un astfel de consens, proprietățile pe care Vânzătorul sau producătorul le-a declarat sau pe care Cumpărătorul le așteaptă cu privire la tipul de bunuri respectiv și la promovarea de către Vânzător sau producător aferentă bunurilor respective,

 • sunt potrivite scopurilor comunicate de Vânzător sau scopurilor pentru care tipul respectiv de bunuri este, de obicei, utilizat,

 • corespund din punct de vedere al calității sau designului modelului sau mostrei aferente, dacă mostra sau modelul au fost stat la baza deciziei asupra calității bunurilor,

 • sunt în cantitatea, au măsura și greutatea corespunzătoare și respectă reglementările aplicabile.

5.4. Cu toate acestea, această garanție nu acoperă problemele cauzate de uzura normală, neglijență, deteriorări sau utilizarea necorespunzătoare a produsului de către dumneavoastră.
5.5. Cumpărătorul va confirma drepturile care derivă din Garanții cu Vânzătorul la adresa desemnată de Vânzător în acest scop, sau, dacă este necesar, la sediul social al Vânzătorului. Procedura de reclamații referitoare la Bunurile defecte este inițiată în momentul în care bunurile au fost livrate Vânzătorului.
5.6. Pentru a confirma drepturile care derivă din Garanții, Cumpărătorul este obligat să dovedească existența unui Contract de vânzare-cumpărare între Cumpărător și Vânzător. Vânzătorul poate solicita Cumpărătorului să prezinte ca dovadă Confirmarea comenzii printată și dovada plății.
5.7. Cumpărătorul are obligația de a specifica, adică de a oferi o descriere a defectului pentru care a fost inițiată procedura de reclamație.
5.8. Cumpărătorul nu are niciun drept în legătură cu Garanțiile, în cazul în care Cumpărătorul știa, înainte de livrarea Bunurilor, că bunurile sunt defecte, sau în cazul în care Cumpărătorul a cauzat defectarea acestora.
5.9. Vânzătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va soluționa reclamația în termen de cel mult 7 zile lucrătoare. Durata necesară, în mod rezonabil, evaluării defectului nu este inclusă în aceste termene. Vânzătorul va finaliza procedura de reclamații, inclusiv va înlătura, dacă este posibil, defectul, în termen de 30 zile calendaristice de la data la care Cumpărătorul a adus la cunoștința Vânzătorului lipsa de conformitate a produsului și a predat produsul Vânzătorului pe baza unui document de predare-preluare.
5.10. Cu excepția situației în care Vânzătorul va invalida reclamația, Vânzătorul va confirma Cumpărătorului acceptarea acesteia; confirmarea va include, printre altele, datele de identificare ale Cumpărătorului și Vânzătorului, cuprinsul reclamației, remediul solicitat, data și locul primirii reclamației și semnătura reprezentantului Vânzătorului.
5.11. În cazul în care reclamația este justificată, Cumpărătorul este îndreptățit la rambursarea costurilor suportate în legătură cu procedura de reclamație inițiată.
5.12. Vânzătorul este obligat să informeze Cumpărătorul cu privire la finalizarea și rezultatul procedurii de reclamație, prin mijloace electronice, la adresa e-mail pusă la dispoziție de Cumpărător în reclamație sau la orice altă adresă la care Cumpărătorul poate fi informat cu privire la finalizarea și la rezultatul procedurii de reclamații. Această informare va include termenul limită în care Cumpărătorul poate ridica Bunurile.
5.13. În cazul în care Cumpărătorul nu ridică Bunurile în acest termen limită, Vânzătorul are dreptul la rambursarea oricăror cheltuieli suportate în legătură cu depozitarea Bunurilor, și poate, dacă este necesar, să vândă Bunurile în numele Cumpărătorului. Cumpărătorul va fi notificat în avans și i se va pune la dispoziție o perioadă suplimentară suficientă pentru a ridica Bunurile.
5.14. Cumpărătorul este responsabil pentru ambalarea articolelor expediate, astfel încât să nu existe nici un risc de deteriorare pe durata transportului.
5.15. Este important să luați în calcul ca prin natura lor, obiectele pentru decor în stil vintage sau lucrate manual pot avea mici imperfectiuni (mici zgârieturi sau deteriorări ale materialului). Acestea nu se considera a fi defecte de fabricație și, în aceste cazuri, condițiile de garanție nu pot fi invocate. De asemenea, produsele din lemn masiv pot prezenta mici imperfecțiuni ca urmare a prelucrării, acestea nu sunt considerate defecte.
Clientul poate cere însa returul produsului fără a fi necesară vreo explicație, în condițiile legii.

6 Prevederi finale

6.1. Limba de comunicare dintre Vânzător și Cumpărător și limba Contractului de vânzare-cumpărare este limba română. Toate Contractele de vânzare-cumpărare încheiate sunt arhivate electronic de către Vânzător și nu sunt disponibile terților.
6.2. În cazul în care orice prevedere a Termenilor și Condițiilor devine, din orice motiv, nulă sau inaplicabilă, restul Termenilor și Condițiilor vor rămâne neafectate.
6.3. Vânzătorul poate schimba sau modifica Termenii și Condițiile. Termenii și Condițiile modificate vor intra în vigoare de la data publicării lor. Drepturile și obligațiile anterioare atât ale Vânzătorului cât și ale Cumpărătorului vor rămâne neafectate.
6.4. În cazul introducerii unui element internațional în tranzacția bazată pe Contractul de vânzare-cumpărare, părțile contractante convin ca relația dintre ele să fie guvernată de legislația Română. Drepturile consumatorului care derivă din legislația aplicabilă în general vor rămâne aceleași.
6.5. Vânzătorul nu va fi ținut răspunzător pentru nici o pierdere, rănire sau pagubă materială, directă sau indirectă, cauzată de orice defect al Bunurilor livrate, decât în situația în care pierderea, rănirea sau paguba materială respectivă derivă din neglijența, omisiunea sau intenția Vânzătorului.

RECLAMAȚII

Orice reclamație privind eventualele daune ale mărfii, marfă lipsă și/sau livrarea la adresa greșită trebuie primită de Inova Interiors în termen de 10 zile de la data livrării, în caz contrar, reclamația nu va fi acceptată. 

POLITICĂ DE COOKIES

Site-ul https://www.inovainteriors.ro utilizeaza cookie-uri.

Informatiile prezentate in continuare au scopul de a aduce la cunostinta utilizatorului mai multe detalii despre plasarea, utilizarea si administrarea cookie-urilor utilizate de site-ul https://www.inovainteriors.ro.

In cazul in care aveti nevoie de mai multe informatii, si ele nu se regasesc mai jos, ne puteti contacta la adresa de email contact@inovainteriors.ro.

Va rugam sa cititi cu atentie informatiile care urmeaza:

Acest website poate folosi cookie-uri atat proprii, cat si provenind de la terti, pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

Deoarece va respectam dreptul la confidentialitate, puteti opta pentru blocarea anumitor tipuri de cookie-uri provenite de la acest site.

Cookie-urile joaca un rol important in facilitarea accesului si livrarii multiplelor servicii de care utilizatorul se bucura pe internet, cum ar fi:

 • Personalizarea anumitor setari precum: limba in care este vizualizat un site, moneda in care se exprima anumite preturi sau tarife, pastrarea optiunilor pentru diverse produse (masuri, alte detalii etc) in cosul de cumparaturi (si memorarea acestor optiuni), salvarea anumitor preferinte in vederea reutilizarii viitoare.

 • Cookie-urile ofera detinatorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de catre utilizatori, astfel incat sa le poata face si mai eficiente si mai usor accesibile.

 • Permit aplicatiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri sa fie incluse intr-un anumit site pentru a crea o experienta de navigare mai valoroasa, mai utila si mai placuta.

 • Imbunatatesc eficienta publicitatii online.

Ce este un Cookie?

Un Cookie este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza Internetul.

Cookie-ul este instalat prin solicitara emisa de catre un web-server unui browser (ex: Chrome, Firefox) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard drive-ul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenta a unui cookie este determinata; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet.

Exista 2 categorii mari de cookie-uri:

 • Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar in dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta sa le memoreze pana cand utilizatorul inchide fereastra browserului sau se delogheaza de pe site-ul respectiv.

 • Cookie-uri Persistente – Acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (si in general depinde de durata de viata prestabilita pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ si pe cele plasate de un alt website decat cel pe care il viziteaza utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookieuri plasate de terti) – care pot fi folosite in mod anonim pentru a memora preferintele unui utilizator.

Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie contine informatii care fac legatura intre un web-browser (utilizatorul) si un web-server anume (website-ul). Daca un browser acceseaza acel web-server din nou, acesta poate citi informatia deja stocata si reactiona in consecinta. Cookie-urile asigura userilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorillor: ex – preferintele in materie de confidentialitate online, optiunile privind limba site-ului, cosuri de cumparaturi sau publicitate relevanta.

Care este durata de viata a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viata a unui cookie poate varia semnificativ, depinzand de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusive pentru o singura sesiune (cookie-uri de sesiune) si nu mai sunt retinute odata de utilizatorul a parasit website-ul si unele cookie-uri sunt retinute si refolosite de fiecare data cand utilizatorul revine pe acel website (cookie-uri permanente). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi sterse de un utilizator in orice moment prin intermediul setarilor browserului.

Ce sunt cookie-urile plasate de terti?

Anumite sectiuni de continut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terte parti/ furnizori (ex: un video, o reclama, o aplicatie de chat, etc). Aceste terte parti pot plasa de asemenea cookieuri prin intermediul site-ului si ele se numesc “third party cookies” pentru ca nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terti trebuie sa respecte de asemenea legea in vigoare si politicile de confidentialitate ale detinatorului site-ului.

Cum sunt folosite cookie-urile de catre acest site

Cookie-urile asigura utilizatorilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile noastre pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor prin functionalitati precum preferintele in materie de confidentialitate online, cosul de cumparaturi sau publicitate relevanta. De asemenea, sunt utilizate in pregatirea unor statistici anonime agregate care ne ajuta sa intelegem cum un utilizator beneficiaza de paginile noastre web, permitandu-ne imbunatatirea structurii si continutului lor, excluzand indentificarea personala a utilizatorului.

O vizita pe acest site poate plasa urmatoarele tipuri de cookie-uri:

 • Cookie-uri esentiale

 • Cookie-uri de performanta

 • Cookie-uri de Social media si publicitate

Anumite cookie-uri, precum cele de performanta sau cele de Social media si publicitate, pot proveni de la terti.

Cookie-uri esentiale

Aceste cookie-uri permit atat salvarea preferintelor cu privire la celelalte tipuri de cookie-uri folosite, cat si accesarea functionalitatilor de baza ale acestui site.

Ele retin preferintele utilizatorului pe acest site, asa incat nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.

Cookie-urile de inregistrare sunt generate atunci cand un utilizator se inregistreaza pe acest site, cu scopul de a ne informa ulterior daca acesta este inregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne arata contul cu care esti inregistrat si pentru a-ti oferi o experienta mai facila de interactiune cu site-ul.

Alte cookie-uri pe care le plasam pentru a-ti permite utilizarea optima a site-ului sunt cookie-urile corespunzatoare cosului de cumparaturi si listelor de Favorite (cu rolul de a salva informatiile aferente produselor pe care le-ai adaugat in cos sau ca Favorite), cookie-urile de localizare (utilizate pentru a stabili locatia ta in functie de IP, cu scopul de a precompleta anumite campuri necesare la inregistrare sau plasarea de comenzi), cookie-urile de sesiune generate la accesare si sterse automat la inchiderea browser-ului (necesare pentru functionarea protocolului HTTP, completarea anumitor formulare, interactiunea cu anumite elemente din site etc.), cookie-urile care recunosc tipul de terminal folosit – desktop sau mobile, cookie-uri ale aplicatiilor de chat care permit discutii in timp real cu serviciul de relatii cu clientii.

Cookie-uri de performanta

Ele includ atat cookie-urile provenite din partea serviciilor de analiza a traficului, precum si cookie-uri plasate de anumite servicii terte care ofera functionalitati complementare site-ului.

Cookie-urile de analiza a traficului permit masurarea in mod agregat a traficul site-ului, identificarea surselelor de trafic, ofera informatii despre cele mai vizitate sau cele mai putin accesate pagini, precum si despre modul in care utilizatorii interactioneaza cu site-ul. Informatiile enumerate sunt colectate in mod agregat si implicit complet anonim. Aceste cookie-uri pot proveni din partea unor terti precum servicii de Web Analytics (Ex: Google Analytics).

Cookie-uri de Social media si publicitate

Acestea pot fi plasate prin intermediul site-ului de catre serviciile de social media sau publicitate pe care le utilizam.

Acest tip de cookie-uri poate fi folosit de catre aceste servicii pentru a determina un anumit profil al vizitatorilor si pentru a-ti afisa mesaje publicitare relevante pe alte site-uri pe care le vizitezi.

Ele pot proveni din partea unor terti precum servicii de publicitate (Ex: AdSense, AdWords), platforme de tip social media (Ex: Facebook, Twitter), etc.

Datorita modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookie-uri provenite de la terti, la fel cum tertele parti nu pot accesa cookie-urile detinute de acest site. De exemplu, cand distribuiti un articol folosind butonul pentru retelele sociale aflat pe acest site, acea retea sociala va inregistra activitatea dvs.

Ce tip de informatii sunt stocate si accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile pastreaza informatii intr-un fisier text de mici dimensiuni care permit unui website sa recunoasca un browser. Webserverul va recunoaste browserul pana cand cookie-ul expira sau este sters. Cookie-ul stocheaza informatii importante care imbunatatesc experienta de navigare pe Internet ( ex: pastrarea unui user logat in contul sau de utilizator; pastrarea produselor in cosul de cumparaturi; pastrarea produselor in lista de Favorite).

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate ingreuna utilizarea unui site.

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs, evidentiate prin comportamentul de navigare.

Exemple de intrebuintari importante ale cookieurilor (care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

 • Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului – categorii de stiri, vreme, sport, harti, servicii publice si guvernamentale, site-uri de entertainment si servicii de travel.

 • Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – retinerea parolelor, preferintele de limba ( Ex: afisarea rezultatelor cautarilor in limba Romana).

 • Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet (optiuni family mode, functii de safe search).

 • Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor – limitarea numarului de afisari a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.

 • Furnizarea de publicitate mai relevanta pentru utilizator.

 • Masurarea, optimizare si caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de continut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a imbunatati site-urile in beneficiul userilor.

Securitate si probleme legate de confidentialitate

Cookie-urile folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcatuite din bucati de cod asa ca nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. In consecinta, nu se pot duplica sau replica pe alte retele pentru a se rula sau replica din nou. Cookie-urile pot fi totusi folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informatii despre preferintele si istoricul de navigare al utilizatorilor, atat pe un anume site cat si pe mai multe alte siteuri, cookieurile pot fi folosite ca o forma de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt constiente de acest fapt si in mod constant marcheaza cookie-urile pentru a fi sterse in cadrul procedurilor de stergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

In general browserele au integrate setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site. Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri.

Deoarece protectia identitatii este foarte valoroasa si reprezinta dreptul fiecarui utilizator de internet, este indicat sa se stie ce eventuale probleme pot crea cookie-urile. Pentru ca prin intermediul lor se transmit in mod constant in ambele sensuri informatii intre browser si website, daca un atacator sau persoana neautorizata intervine in parcursul de transmitere a datelor, informatiile continute de cookie pot fi interceptate. Desi foarte rar, acest lucru se poate intampla daca browserul se conecteaza la server folosind o retea necriptata (ex: o retea WiFi nesecurizata).

Alte atacuri bazate pe cookie implica setari gresite ale cookieurilor pe servere. Daca un website nu solicita browserului sa foloseasca doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru a pacali browserele in a trimite informatii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizeaza apoi informatiile in scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important sa fiti atenti in alegerea metodei celei mai potrivite de protectie a informatiilor personale.

Sfaturi pentru o navigare sigura si responsabila, bazata pe cookies

Datorita flexibilitatii lor si a faptului ca majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri si cele mai mari folosesc cookieuri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai raspandite si utilizate printre care Youtube, Gmail, Facebook, Yahoo si altele. Iata cateva sfaturi care va pot asigura ca nevigati fara griji insa cu ajutorul cookieurilor:

 • Particularizati-va setarile browserului in ceea ce priveste cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securitatii utilizarii cookie-urilor.

 • Daca nu va deranjeaza cookie-urile si sunteti singura persoana care utilizeaza computerul, puteti seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare si al datelor personale de acces.

 • Daca impartiti accesul la calculator, puteti lua in considerare setarea browserului pentru a sterge datele individuale de navigare de fiecare data cand inchideti browserul. Aceasta este o varianta de a accesa site-urile care plaseaza cookieuri si de a sterge orice informatie de vizitare la inchiderea sesiunii navigare.

 • Instalati-va aplicatii antispyware si updatati-le in mod constant.

Multe dintre aplicatiile de detectare si prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedica browserul de la a accesa website-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilitatile browserului sau sa descarce software periculos. Asigurati-va ca aveti browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizeaza exploatand punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Cookie-urile sunt pretutindeni si nu pot fi evitate daca doriti sa va bucurati de accesul la cele mai populare site-uri de pe Internet. Cu o intelegere clara a modului lor de operare si a beneficiilor pe care le aduc, puteti lua masurile necesare de securitate astel incat sa puteti naviga cu incredere pe internet.

Cum pot opri cookie-urile?

Este posibila configurarea browserului pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau poti configura browserul sa accepte cookie-uri doar de la un site anume.

Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a configura preferinte de stocare a cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in “optiuni” sau in meniul de “preferinte” al browserului tau. Pentru a intelege aceste setari, puteti folosi optiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.

Linkuri utile

Daca doriti sa afli mai multe informatii despre cookie-uri si la ce sunt utilizate, recomandam urmatoarele linkuri:

0
  0
  Cosul tau
  Cosul este golInapoi la magazin